•  

    36011, Україна, Полтава, вул. Шевченка, 23

До уваги вступників:

         У 2023 році продовжується прийом документів від вступників на навчання за спеціальністю 229 ”Громадське здоров’я” (освітній ступінь ”Магістр”).

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання:

Особи, які мають вищу освіту (диплом Бакалавра, Спеціаліста, Магістра).

Після завершення навчання фахівцю присвоюється освітня кваліфікація ”Магістр громадського здоров’я”, кваліфікація в дипломі – Магістр за спеціальністю ”Громадське здоров’я”.

Фахівець буде здатний виконувати зазначену в Класифікаторі професій ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну посаду:

Розділ 1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

1210.1 Керівник підприємства (установи, організації) охорони здоров’я (генеральний директор, директор, головний лікар та ін.);

1229.5 Керівники підрозділів в охороні здоров’я;

1319 Директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров’я, освіти, культури і т. ін.);

1482 Менеджер (управитель) з громадської охорони здоров’я.

Розділ 2. Професіонали на різних рівнях управління охороною здоров’я, обіймати посади керівників, заступників та працівників структурних підрозділів органів управління охороною здоров’я державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я, їх структурних підрозділів, працівників Центру громадського здоров’я та його регіональних підрозділів, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, державної служби України з питань праці тощо.